فلسفه کوهالین
Preloader Close

استودیو کوهالین

فلسفه کوهالین ، از دیدگاه ما تصور عالی ترین شکل تفکر است

درباره دیدگاه کوهالین

فلسفه کوهالین

از دیدگاه ما تصور عالی ترین شکل تفکر است

فلسفه بنیادین شرکت کوهالین:

از گذشته های دور درک منشأ شناخت انسان، از موضوعات بسیار مهم بوده، چیستی ادراک ماهیت فیزیکی پیرامون ما از قرن 18 با کانت بزرگ و در قرن نوزده با شوپنهاور و سورن گرکه گور واضح تر شد. این بزرگان مشخص کردند که انسان با حواس بینایی ، لامسه و بویایی از محیط فیزیکی پیرامون خود ادراک می کند و سپس توسط مغز خود آن برداشت ها را تبدیل به فهم می کند. و وقتی به این فهم فکر می کند و آن را استدلال می کند این فهم تبدیل به تفکر می گردد. با گفته های بالا می توان درک کرد که انسان ماهیتی ذهنی در مقابل ماهیت فیزیکی جسم خود و فیزیک جهان پیرامون است. بنابر مستندات ذکر گردیده در بالا تنها چرخه عقلانی و استدلالی انسان می تواند راهگشای ادراک بیشتر انسان باشد و ادراک بیشتر منجر به فهم والاتر و در نهایت اگر بر این فاهمه تفکر شود و زنجیره استدلال بر آن مستقر گردد می تواند تبدیل به تفکر شود. در اواخر قرن 19 و پس از متمرکز شدن انسان به ذهن خود و سپس محیط پیرامونی، علومی بر شناخت قوای ذهنی پدید آمدند که از جمله آن ها می توان به جامعه شناسی . روانشناسی ، فلسفع گرایش پدیدار شناسی و فلسفه اگزیستانسیاللیسم می توان اشاره کرد. با بررسی دقیق متفکران در طی قرون 17 ، 18 ، 19 با شاخص های علمی پدید آمده مشخص شد انسان موجودی ذهنیست و بزرگترین دستاورد او برای ایجاد تمدن نیروی تعقل و استدلال است و بزرگترین دستاورد همین نیروی تفکر خلاقانه برای تسلط و بهبود محیط پیرامونی تفکر تصویر شده در ذهن وی برای بهبود محیط در آینده می باشد، اگر به دنیای اطراف خود امروزه به دقت بنگریم با جهانی مواجه می شویم که مملو از دستاوردهای ذهنی و فکری بشر است که با جرقه فکری در یک ذهن آگاه شکل گرفته و پس از ممارست و ایجاد چرخه استدلال برای سایر اذهان توانسته جنبه واقعی به خود ببخشد. هواپیماهای مافوق صوت ، فضاپیماها ، تلفن همراه هوشمند ، ابر رایانه ها ... همه از دستاوردهایی هستند که تا یک صده قبل در ذهن هیچ کدام از نیاکان ما نمی گنجید، اما هم اکنون هیچ کدام ما زندگی بدون این دست ساخته های ذهنی را برای خود متصور نیستیم، همه گفته های بالا و استدلال هایی که ذکر گردید ما را بر این میدارد که بگوییم که شعار ما این است که تصور عالی ترین شکل تفکر است، و بر آنییم با چرخه ای از تصور و استدلال در محیط پیرامونی خود فضایی زیبا و منطقی برای خود و همه مشتریان عزیزمان فراهم آوریم. باشد تا به رشد درک و تعالی جهان پیرامون مان بیانجامد.

 

کوهالین : استودیو طراحی و برند

تلفن : 4867 8830-021